Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

Andrzej Piwoński

Urodził się 17 września 1929 roku w Poznaniu. W latach 30-tych rodzina przeprowadziła się do Żnina. Wojnę spędził w Żninie, a po ukończeniu 13 lat pracował jako robotnik przymusowy w zakładzie rzemieślniczym. Po wojnie kontynuował naukę w szkole podstawowej. Pracując jako urzędnik, uzupełnił wykształcenie - został technikiem ekonomistą.

1 lipca 1960 r. wstąpił do PTTK O/w Żninie, otrzymał legitymację nr 318133 i zadeklarował chęć zostania członkiem Pałuckiego Klubu Turystyki Motorowej. Działając w klubie dał się poznać jako doskonały organizator rajdów, spotkań motorowców i innych imprez, dlatego powierzono mu w zarządzie klubu funkcję skarbnika (słynął z bardzo dokładnych rozliczeń finansowych imprez), później wiceprezesa klubu, a następnie członka zarządu.

Był działaczem petetekowskim nie tylko w klubie motorowym, ale również na forum oddziału. Docenili to delegaci na X Zjeździe Oddziału (24 marca 1974 r.) wybierając go członkiem Zarządu Oddziału, a na XI Zjeździe Oddziału (8 grudnia 1976 r.) prezesem Oddziału PTTK w Żninie. Funkcję tę sprawuje do XIV Zjazdu Oddziału, który odbył się 26 stycznia 1989. Na tym Zjeździe zostaje wybrany członkiem Zarządu Oddziału i jest nim do roku 1996. W okresie od marca do października 1995 roku w związku z wakatem na stanowisku prezesa Oddziału Zarząd powierzył mu pełnienie tej funkcji.

W uznaniu zasług i pracy na rzecz Pałuckiego Oddziału PTTK w Żninie decyzją Zarządu w roku 1989 otrzymał tytuł Honorowego Prezesa Oddziału.

Działając na Pałukach - w swojej małej ojczyźnie, aktywnie angażował się w działalność turystyczną w województwie i kraju. W latach 1976-1989 był członkiem prezydium Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Bydgoszczy, a w latach 1977-1985 członkiem Wojewódzkiej Komisji  Turystyki Motorowej i Wojewódzkiej komisji odznaczeń przy ZW PTTK w Bydgoszczy. Był członkiem Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK, w latach 1993-1997 przewodniczącym podkomisji historii i tradycji KTM ZG PTTK, a w roku 1997 został wiceprzewodniczącym KTM ZG PTTK.

W roku 1983 zdobył uprawnienia Przodownika Turystyki Motorowej (nr 2990), a w roku 1995 został Instruktorem Szkolenia Kadry Przodowników Turystyki Motorowej PTTK (nr 16/95). W latach 1994-1999 był terenowym weryfikatorem odznak turystyki motorowej (TZW nr 4). Posiadał uprawnienia przewodnika terenowego województwa bydgoskiego oraz społecznego opiekuna zabytków. Był organizatorem i współorganizatorem wielu imprez motorowych -  klubowych, oddziałowych, regionalnych, ogólnopolskich i centralnych, kursów przodowników turystyki motorowej oraz sztandarowej imprezy oddziału corocznych Ogólnopolskich Zlotów Turystów „Jesień na Pałukach”. W roku 1993 znacząco przyczynił się do odzyskania przez oddział Domu Wycieczkowego PTTK przy ul. Szkolnej w Żninie.

Za pracę zawodową i działalność turystyczną odznaczony był wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotą odznaką Zasłużony Działacz Turystyki, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Medalem Leona Wyczółkowskiego, Honorową Złotą Pałucką Odznaką Krajoznawczą, Plakietą Złotej Kierownicy, wyróżniono go także Dyplomem KTM, odznaką Zasłużony Organizator Imprez Motorowych (wszystkich stopni). Zdobył wszystkie stopnie odznaki MOT, również „Za Wytrwałość” (nr 045/1993).

Andrzej Piwoński – aktywny petetekowiec, niestrudzony turysta motorowy, regionalista i miłośnik Ziemi Pałuckiej zmarł 23 lipca 2007 roku. Został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ulicy Gnieźnieńskiej w Żninie.

opracował:
kol. Włodzimierz Sulecki

Wyrażam zgodę na publikowanie powyższego tekstu.