Odwiedza nas 63 gości oraz 0 użytkowników.

Michał Spława Neyman

Michał Spława Neyman ur. 06.06.1934 r. w Poznaniu z zawodu technik mechanik samochodowy. Po ukończenie nauki wstępuje do Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego w dniu 23 kwietnia 1956 roku. Zdobywa uprawnienia przodownika turystyki motorowej nr 1606 oraz przodownika turystyki kolarskiej nr legitymacji  6113. Od 1969 roku jest wiceprezesem Klubu Motorowego PKM Poznań, gdzie pełni tą funkcję do 1984 roku. W tym też czasie zdobywa uprawnienia weryfikatora odznak MOT na cały kraj, a następnie jest przewodniczącym Komisji Weryfikacyjnej odznak MOT, w 1981 roku zostaje członkiem Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK. W 1985 r. zostaje przewodniczącym podkomisji ds. szkolenia, a w 1989 r. wice przewodniczącym Komisji Motorowej ZG PTKK. W tym okresie zostaje instruktorem szkolenia kadry turystyki motorowej nr upr. 14 oraz strażnikiem ochrony przyrody nr  32/668

Za swoją działalność otrzymuje następujące wyróżnienia:

1. Zarząd koła i klubu wyróżnia go w latach 1972 -95  dyplomami ( 11szt.).

2. Zarząd Oddziału odznaką „Z rozwój turystyki” w 1961 r. nr leg.37.

3. Zarząd Okręgu i Wojewódzki w latach 1982-1986 dyplomami (8 szt.).

4. Zarząd Główny PTTK „Złotą Odznaka Honorową” w 1980 r. nr 7037

oraz odznaczenia:

1. Honorowa Odznaka „ Zasłużony dla Województwa Poznańskiego” w 1974 r nr 1724.

2. Honorowa Odznaka Miasta Poznań w 1983 r  nr 114/83.

3. Zasłużony Działacz Turystyki (złota) w 1985 r. nr 1056.

4. Zasłużony dla PZMot. w 1996 r. nr.523.

Działając w turystyce organizuje różne imprezy i szkolenia. W latach 1969-1997 jest organizatorem
i współorganizatorem 56 imprez turystyki motorowej o zasięgu regionu i województwa. Od 1969 do 1981 r. pełni funkcje komandora 14 ogólnopolskich rajdów po ziemiach zachodnich „ Pod znakiem rodła”. Jest organizatorem
i współorganizatorem  15 Centralnych Rajdów Turystyki Motorowej, a także Centralnych Zjazdów Przodowników Turystki Motorowej w latach 1982-97, w latach 1981-94 jest inicjatorem i organizatorem 10 Centralnych Kursów Przodowników Turystyki Motorowej połączonych z kursami dla kolarzy. Był współorganizatorem dwóch Centralnych Kursów Przodowników Turystyki Motorowej dla Wojska Polskiego w latach 1995 i 96. W czasie swojej działalności opracował
i wydał dla celów szkoleniowych wiele materiałów w postaci biuletynów, słowników, informatorów i przewodników. Od 1991r do 1999 r redaguje dwumiesięcznik „Motorowiec”.

Zmarł w dniu 23.11.2001 r. a 30.11.2001 r. został pochowany na cmentarzu centralnym Poznań Junikowo. 

                                                                                                         Opracował kol. Zdzisław Grabowski.