Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Zasłużeni działacze KTM „WICHER” Radom

                                 ZASŁUŻENI  CZŁONKOWIE   KTM „WICHER”  RADOM

 ZACHARSKI  KONSTANTY (ur. 1933r)

Członek PTTK od 1959 roku. Od chwili powstania Klubu Turystyki Motorowej „Wicher”(1962 r) przy radomskim oddziale PTTK, związany z tym Klubem. W 1966 roku zdobył uprawnienia Przodownika Turystyki Motorowej a w 1988 r. został uhonorowany odznaką „Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej”. Od 1966 roku członek Okręgowej Komisji Turystyki Motorowej PTTK w Kielcach a od 1977 r. członek wojewódzkiej Komisji Turystyki Motorowej w Radomiu.. Organizator i współorganizator wielu imprez klubowych , regionalnych, ogólnopolskich a nawet międzynarodowych ( Międzynarodowy Rajd Motorowy Inwalidów Słuchu-1978r). Honorowy Członek Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK. Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany odznaczeniami PTTK (brązowa, srebrna i złota odznaka „Zasłużony Organizator Imprez Motorowych” – 1985, 1990, 1995; srebrna i złota  „Honorowa Odznaka PTTK” – 1979, 1983r; plakieta „Złotej Kierownicy”; medal „Bene Meritus” – 2008 r;  również w 2008 roku odznaczony przez ministra Sportu i Turystyki odznaczeniem „Za Zasługi dla Turystyki”

POPIELARSKI JANUSZ(ur. 1931r)

Członek PTTK od 1967 roku, od początku związany z klubem turystyki motorowej „Wicher” działającym w strukturach radomskiego oddziału PTTK. Za swoja działalność w turystyce motorowej wielokrotnie odznaczany różnymi odznaczeniami PTTK (srebrna i złota „ Honorowa Odznaka PTTK”- 1977, 1982r; Za Zasługi dla PTTK Okręgu Kieleckiego; Za Zasługi dla PTTK Woj. Radomskiego – 1986r; Złota Honorowa Odznaka LOP; złota odznaka Zasłużony Organizator Imprez Motorowych; plakieta „Złotej Kierownicy”. Od 1968 roku  Przodownik Turystyki Motorowej ( w 1993roku uhonorowany odznaką „Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej PTTK”). W 2008 roku odznaczony przez ministra Sportu i Turystyki odznaczeniem „Za Zasługi Dla Turystyki”. Inicjator i weryfikator (od 2001 roku do chwili obecnej) odznaki „Poznajemy Diecezję Radomską”. Doskonały organizator różnorodnych imprez klubowych, regionalnych, ogólnopolskich.

JAROSZ ANDRZEJ(ur. 1938r)

W PTTK od 15.05.1970 roku. Od początku związany z klubem motorowym „Wicher”. Za swoja działalność wielokrotnie odznaczany wszelkimi odznaczeniami PTTK(wszystkie możliwe odznaki turystyki motorowej, srebrna i złota „Honorowa Odznaka PTTK” – 1983r, 1988r; brązowa, srebrna i złota odznaka „Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej PTTK”; plakieta „Złotej Kierownicy”; medal jubileuszowy 50—lecia KTM ZG PTTK- 2005 roku; medal „Bene Meritus” – 2008r). Od 1978 roku Przodownik Turystyki Motorowej ( w 2007 roku uhonorowany tytułem „Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej”). Od 1990roku Terenowy Weryfikator odznak turystyki motorowej. Przez 22 lata(1982 – 2004, 6 kadencji) prezes Klubu turystyki Motorowej „Wicher” przy radomskim oddziale PTTK. W 2008 roku odznaczony przez ministra Sportu i Turystyki odznaczeniem „Za Zasługi dla Turystyki”. W 2012 roku za działalność na polu turystyki został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego. Aktywny, doskonały organizator imprez turystycznych dla członków PTTK i wszystkich osób nie zrzeszonych lubiących poznawać piękno naszego regionu i całego kraju.

POPIELARSKA  ANNA(ur. 1933r)

Aktywny , wieloletni członek ( od 1969 r) KTM „Wicher”.  Organizatorka i współorganizatorka wielu imprez turystycznych („ Grunwaldzkie Pomniki Mazowsza’ – 2010, 2011; „Każdy  Sobie”- 2011, 2012 ; „Śladami UFO – 2012).Przodownik Turystyki Motorowej od 1979 roku, Zasłużony Przodownik TM – 2013r Odznaczana wieloma odznaczeniami turystycznymi (Plakieta „Złotej Kierownicy”- 1985r; „Zasłużony Organizator Turystyki Motorowej”- brązowa, srebrna,- 1997, 2010 r; srebrna i złota „Honorowa Odznaka PTTK” – 2008, 2013r. W 2008r otrzymała odznaczenie ministra Sportu i Turystyki  „ ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”

MAJKA  WIESŁAW(ur. 1933 r, zm. 2017 r)

Jeden z najstarszych członków Klubu. Bardzo aktywny uczestnik prawie wszystkich imprez motorowych ( łącznie z Centralnymi Zlotami i Rajdami Turystów Motorowych)Często sędzia pomocniczy na trasie motorowej Nocnego Rajdu Świętokrzyskiego(2010.2011.2012).Przodownik Turystyki Motorowej od 1978 roku. Od 2007 roku Zasłużony Przodownik TM. W 1996 roku odznaczony Honorową Złotą Odznaką PTTK.