Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

WIZERUNEK PTTK WŚRÓD CZŁONKÓW ORGANIZACJI

 Odpowiadając na wyzwania współczesności, Polskie Towarzystwo Turystyczno-
 Krajoznawcze zainicjowało proces budowy strategii programowej. 

 W działania te pragniemy również włączyć naszych Członków chcąc poznać ich
 potrzeby i oczekiwania, a przede   wszystkim to, jak Towarzystwo jest dziś przez
 nich samych postrzegane. Zachęcamy zatem do wypełnienia anonimowej ankiety
 zatytułowanej "Wizerunek PTTK wśród członków organizacji". 

 Ankieta dostępna jest TUTAJ > https://forms.gle/Pwaj7upN4c5vMcp99

Zmiana w Regulaminie Motorowej Odznaki Turystycznej PTTK

       Uchwała nr 26/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 lipca 2023 r.

   w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Odznak Turystyki Motorowej PTTK

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 8 Statutu PTTK, na wniosek Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK
Prezydium ZG PTTK postanawia, co następuje:

                                                                 § 1
Zatwierdza się następującą zmianę w Regulaminie Odznak Turystyki Motorowej PTTK przyjętym
uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 85/XVIII/2016 z dnia 22 marca 2016 r.:

- § 11 otrzymuje brzmienie:
                                                                „§ 11
1. Turyści posiadający odznaki MOT wyższego stopnia mogą zdobywać Odznakę MOT popularną
    po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
2. W przypadku zdobywania odznak krajoznawczych i turystycznych, w których jednym
    z wymogów jest uzyskanie określonej liczby punktów z danego rodzaju turystyki
    kwalifikowanej, stosuje się 15 pkt. za każdy dzień wycieczki motorowej.”.

                                                                   § 2
Tekst jednolity Regulaminu Odznak Turystyki Motorowej PTTK uwzględniający zmianę określoną
w § 1, stanowi załącznik do uchwały.

                                                                   § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      Prezydium Zarządu Głównego PTTK

Współzawodnictwo międzyklubowe

Z dniem 18.04.2015 r. kol. Jan Kamiński przejął od kol. Andrzeja Guski zakres prac dotyczący współzawodnictwa międzyklubowego.
Materiały dotycz
ące współzawodnictwa za 2015 r proszę przesyłać do końca stycznia 2016 r na adres:
Kol. Jan Kamiński, Oddział PTTK Grudziądz, 86-300 Grudziądz, ul. Hallera 32
tel. 604 780 505, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                               KTM ZG PTTK
                                                                                                             Andrzej Kuligowski

 

Współzawodnictwo klubowe - komunikat

Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK przypomina, że zgodnie z § 12 Regulaminu współzawodnictwa materiały sprawozdawcze za rok 2017 należy przesłać w terminie do 31 stycznia 2018 do kol. Jana Kamińskiego (ul. Kustronia 24/80, 86-300 Grudziądz).
Zachęcamy do zaprezentowania Waszego dorobku i wzięcia udziału we współzawodnictwie.

Odwołanie Rajdu - Beskid Niski 2020

W związku z panującą epidemią koronawirusa i obowiązującymi przepisami dotyczącymi imprez masowych, oraz przesunięciem na rok 2021 - 49 Rajdu Górskiego Szlakami Obrońców Granic - Beskid Niski, informuję że Ogólnopolski Rajd Motorowcy w  Beskidzie Niskim 2020, nr imprezy 20/20, decyzją Zarządu KTM "Westerplatte" przy Oddziale PTTK w Gdańsku - zostaje odwołany. 
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dla życia i zdrowia uczestników rajdu oraz prawdopodobny brak dostępu do bazy socjalnej, podjęcie przedmiotowej decyzji jest w pełni zasadne.
 
        Janusz Urbański
Prezes KTM "Westerplatte"
 Oddział PTTK w Gdańsku