Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin Współzawodnictwo

Celem współzawodnictwa jest wyłonienie najlepiej działających. jednostek organizacyjnych turystyki motorowej PTTK oraz uhonorowanie ich działalności w dziedzinie propagowania turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa. We współzawodnictwie mogą wziąć udział wszystkie działające koła i kluby PTTK ujęte w rejestrze Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK.
Współzawodnictwo jest oceniane w cyklu rocznym (od 1 stycznia do 31 grudnia).