Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK

Do zakresu działania KTM ZG PTTK należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK
w dziedzinie turystyki motorowej, w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego, kształtowanie polityki w tej dziedzinie, koordynacja działalności komisji regionalnych, między oddziałowych, oddziałowych i klubów motorowych PTTK.

Komisja wybierana jest w głosowaniu tajnym w liczbie uchwalonej przez Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Motorowej PTTK w ilości od 5 do 9 osób, na okres kadencji Zarządu Głównego PTTK. Kadencja KTM ZG PTTK obejmuje okres między krajowymi konferencjami aktywu.