Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.

Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK

Do zakresu działania KTM ZG PTTK należą zagadnienia związane z realizacją celów i zadań PTTK
w dziedzinie turystyki motorowej, w szczególności fachowe doradztwo dla Zarządu Głównego, kształtowanie polityki w tej dziedzinie, koordynacja działalności komisji regionalnych, między oddziałowych, oddziałowych i klubów motorowych PTTK.

Komisja wybierana jest w głosowaniu tajnym w liczbie uchwalonej przez Krajową Konferencję Aktywu Turystyki Motorowej PTTK w ilości od 5 do 9 osób, na okres kadencji Zarządu Głównego PTTK. Kadencja KTM ZG PTTK obejmuje okres między krajowymi konferencjami aktywu.

 

Kadencja XVI (od 18.03.2006 do 23.01.2010)                                                      
Przewodniczący:  Zbigniew Biedny.

Prezydium: Ryszard Dobrzyński, Jarosław Smolarek, Zbigniew Abramek.
 Członkowie: Łukasz Cichocki, Tadeusz Miera, Tadeusz Dziadzio, Andrzej Guska, Henryk Antkowiak (do 22.09.2007 r. – rezygnacja), Andrzej Kuligowski (od 22.09.2007 r.)

Kadencja XV (od 10.11.2001 do 18.03.2006)
 Przewodniczący: Zbigniew Biedny.
Prezydium: Zbigniew Abramek, Andrzej Piwoński, Janusz Ptasiński, Jarosław Smolarek. Członkowie: Łukasz Cichocki, Ryszard Dobrzyński, Ireneusz Dolata, Tadeusz Dziadzio, Ferdynand Jabłoński, Jan Jagliński, Tadeusz Kiełtyka, Andrzej Kuligowski, Tadeusz Miera, Michał Spława-Neyman (do 23.11.2001 r. – zmarł).

Kadencja XIV (23.05.1998 – 10.11.2001)
Przewodniczący:  Zbigniew Skwiercz.
Prezydium:
Jan Chudek, Aleksander Jeckel (do 15.11.1998 r. – zmarł), Ireneusz Dolata, Andrzej Kuligowski, Andrzej Piwoński, Jarosław Smolarek (od 01.04.2000 r.).
Członkowie: Zbigniew Abramek, Zbigniew Biedny, Ryszard Dobrzyński, Ferdynand Jabłoński, Jadwiga Czarnecka, Jan Jagliński, Tadeusz Kiełtyka, Tadeusz Miera, Mieczysław Papierski, Jarosław Smolarek (od 21.11.1999 r.).

Kadencja XIII (17.04.1993 – 23.05.1998)
Przewodniczący: Antoni Mosingiewicz.
Prezydium: Aleksander Jeckel, Jerzy Krawulski (do 30.09.1994 r.), Michał SpławaNeyman, Andrzej Piwoński (od 30.09.1994 r.), Andrzej Rawicki (urlopowany od 1997 r. z powodu choroby), Alina Radecka (od 1997 r.).
Członkowie: Zbigniew Abramek, Tadeusz Głowicki, Ferdynand Jabłoński, Henryk Sołtysiak (do 10.10.1995 r.), Piotr Sroka (do 15.11.1996 r.), Mieczysław Sęk (od 15.10.1995 r. do 26.04.1996 r.).

Kadencja XIII (Elektorat) (24.05.1997 – 23.05.1998)
Przewodniczący: Michał Spława-Neyman.
Prezydium:
Zbigniew Abramek, Aleksander Jeckel, Andrzej Piwoński, Janusz Ptasiński, Alina Radecka, Andrzej Sawicki.
Członkowie: Zbigniew Biedny, Piotr Filipowski, Tadeusz Głowicki, Ferdynand Jabłoński, Tadeusz Kiełtyka, Tadeusz Miera, Mieczysław Sęk, Zbigniew Skwiercz.
Uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 41/XIV/98 z dnia 28.03. 1998 r. wybory przeprowadzone w dniu 24.05. 1997 r. w Tleniu zostały unieważnione, z powodu prowadzenia postępowania w Sądzie Koleżeńskim, przeciwko wybranemu przewodniczącemu, kol. Michałowi Spława-Neymanowi.

Kadencja XII (28.10.1990 – 17.04.1993)
Przewodniczący: Bogdan Borowski (do 4.12.1991 r.), Antoni Mosingiewicz (od 4.12.1991 r.). Prezydium: Aleksander Jeckel, Jerzy Krawulski (od 13.06.1992 r.), Michał SpławaNeyman, Andrzej Sawicki, Henryk Walkowski (do 13.06.1992 r.).
Członkowie: Jan Bytys, Zbigniew Dominik, Andrzej Rosiński, Henryk Sołtysiak.

Kadencja XI (28.10.1989 – 28.10.1990)
Przewodniczący: Bogdan Borowski.
Prezydium:
Jan Bytys, Zbigniew Dominik, Aleksander Jeckel, Jerzy Krawulski, Antoni Mosingiewicz, Michał Spława-Neyman, Andrzej Rosiński, Andrzej Sawicki, Henryk WaIkowski.
Członkowie: Józef Bartusik, Zdzisław Dziuba, Władysław Grosicki, Jerzy Iwanek, Jan Jagliński, Zenon Kajdaniak, Romuald Kowalewski, Andrzej Kuligowski, Jan Lewandowski, Antoni Marchwicki, Roman Obszarski, Mieczysław Papierski, Wojciech Puciata, Henryk Sołtysiak, Józef Waluszko, Leon Wójkiewicz.

Kadencja X (17.11.1985 – 28.10.1989)
Przewodniczący: Bogdan Borowski.
Prezydium:
Jan Bytys, Kazimierz Modzelewski, Michał Spława-Neyman, Bogumił Rogalski, Mieczysław Sęk, Andrzej Skrzydlewski, Andrzej Rosiński, Ryszard Zagrajek.
Plenum: Józef Bartusik, Zbigniew Dominik, Adam Gomolewski, Zenon Kajdaniak, Franciszek Kruszyna, Jan Lewandowski, Antoni Marchwicki, Jerzy Modliński, Mieczysław Monkiewicz (do 1987 r. – zmarł), Józef Nowocień, Mieczysław Papierski, Andrzej Sawicki, Stanisław Szubert, Tadeusz Śmigielski, Henryk Walkowski, Józef Zabłocki.

Kadencja IX (04.04.1981 – 17.11.1985)
Przewodniczący: Marian Czop (do 4.06.1983 r.), Bogdan Borowski (od 4.06. 1983 r.)
Prezydium:
Elżbieta Berny (do 4.06.1985 r.), Krystyna Berkowska (od 4.06.1983 r.), Jerzy Modliński, Czesław Modzelewski, Kazimierz Modzelewski (od 4.06.1985 r.), Bogumił Rogalski (urlopowany od 6.05.1983 r.), Andrzej Sawicki (od 4. 06.1983 r.), Mieczysław Sęk, Andrzej Skrzydlewski, Ryszard Zagrajek.
Plenum: Józef Bartusik, Jan Bytys, Andrzej Dominik, Władysław Działo (do 1983 r. – zmarł), Piotr Fabiański, Mieczysław Gabryś, Zenon Kajdaniak, Mieczysław Monkiewicz, Michał Spława-Neyman, Edmund Pal, Mieczysław Papierski, Krystyna Rogucka, Andrzej Rosiński, Stanisław Szubert, Henryk Walkowski, Józef Zabłocki.

Kadencja VIII (16.10.1977 – 04.04.1981)
Przewodniczący: Henryk Walkowski.
Prezydium:
Elżbieta Berny, Marian Czop, Zenon Kajdaniak (do 1978 r.), Tadeusz Krzemień, Kazimierz Modzelewski, Andrzej Piwoński (do 1979 r), Artur Rawa, Mieczysław Sęk, Andrzej Skrzydlewski (od 1978 r.), Ryszad Zagrajek.
Plenum: Bogdan Borowski, Andrzej Dominik, Piotr Fabiańaki, Mieczysław Gabryś, Jerzy Modliński, Konstanty Rójek, Kazimierz Rolewski (do 1978 r. – zmarł), Andrzej Sawicki, Stanisław Szubert, Tadeusz Węgrowski, Mieczysław Wrona, Józef Zabłocki, Wojciech Zieliński (od 1980 r.).

Kadencja VII (08.10.1972 – 16.10.1977)
Przewodniczący: Jerzy Kraweris (do 1975 r.), Wacław Wysoki (1975 – 1976 r.), Marian Czop (od 1976 r.).
Prezydium:
Jacek Antkowiak (do 1974 r.), Elżbieta Berny (od 1975 r.), Tadeusz Bieniowski, Mieczysław Majewicz, Maciej Maksymowicz (do 1975 r.), Kazimierz Modzelewski, Artur Rawa, Andrzej Sawicki, Mieczysław Sęk.
Plenum: Wojciech Bogusławski, Jan Bytys, Józef Damm (1973 -75), Mieczysław Gabryś, Czesław Gierulski, Adam Gomolewski, Jerzy Hayder, Jerzy Izdebski, Zenon Kajdaniak, Jerzy Modliński, Edmund Pal, Konstanty Rojek, Kazimierz Rolewski (do 1974 r.), Andrzej Rosiński, Ryszard Siergiej, Andrzej Skrzydlewski, Tadeusz Stolarczyk, Stanisław Szubert, Mirosław Szumski (od 1975 r.), Tadeusz Trzciński (l975 r.–zmarł), Henryk Walkowski, Ryszard Zagrajek (od 1975 r.), Jerzy Turno (do 1976 r. –zmarł).

Kadencja VI (01.12.1968 – 08.10.1972)
Przewodniczący: Henryk Walkowski.
Prezydium:
Jacek Antkowiak, Tadeusz Bieniowski (od 1971 r.), Lech Brzeźny, Wojciech Dąbrowski(do 1969 r.), Piotr Fabiański, Romuald Frey (do 1971 r.), Jerzy Krameris (od 1969 r.), Mieczysław Majewicz, Artur Rawa, Andrzej Sawicki, Mieczysław Sęk, Tadeusz Staniec, Tadeusz Stolarczyk, Mieczysław Wrona (od 1971 r.), Wacław Wysoki (do 1970r.)
Plenum: Wojciech Bogusławski, Romuald Burkant, Jan Bytys, Janusz Dziarski, Mieczysław Gabryś, Andrzej Gniazdowski, Adam Gomolewski, Zbigniew Gumowski, Jerzy Izdebski, Bogdan Kamiński, Zdzisław Piotrowski, Konstanty Rójek, Andrzej Rosinski, Stanisław Szubert, Paweł Wacel, Ryszard Zagrajek.

Kadencja V (28.11.1965 – 01.12.1968)
Przewodniczący: Henryk Walkowski.
Prezydium:
Romuald Burkant, Janusz Chenior, Stanisław Słowiński (do 1967 r.), Krystyna Iwaszkiewicz (do 1966 r.), Ryszard Koliński (do 1967 r.), Mieczysław Majewicz, Stefan Major (do 1966 r. – zmarł), Tadeusz Stolarczyk.
Plenum: Bolesław Chworelnik, Stanisław Cierniak, Janusz Dziarski, Czesław Eksztain, Mieczysław Gabryś, Andrzej Gerlicz, Zbigniew Głowacki, Andrzej Gniazdowski, Adam Gomolewski, Janina Górecka, Bronisław Klukawicz, Jerzy Modliński, Irena Mycke, Mieczysław Papierski, Antoni Polikiewicz, Andrzej Rosiński, Włodzimierz Siwy, Adam Tankiewicz, Tadeusz Trzciński, Tadeusz Waligórski, Tadeusz Workiewicz.

Kadencja IV (20.05.1962 – 28.11.1965)
Przewodniczący: Henryk Walkowski.
Prezydium:
Stanisław Głowiński, Ryszard Koliński, Mieczysław Majewicz, Stefan Major, Jerzy Modliński, Irena Mycke, Tadeusz Waligórski.
Plenum: Zbigniew Błoński (do 1963 r.), Marek Elżanowski (do 1963 r.), Mieczysław Gabryś, Andrzej Gerlicz, Adam Gomolewski, Janina Górecka, Janusz Olszewski, Tadeusz Ostaszewski (do 1963 r.), Tadeusz Stolarczyk.

Kadencja III (11.12.1960 – 20.05.1962)
Przewodniczący: Henryk Walkowski.
Prezydium:
Czesław Eksztain, Stanisław Głowiński, Mieczysław Kolbusz, Mieczysław Majewicz, Stefan Major, Jerzy Modliński.
Plenum: Mieczysław Gabryś, Andrzej Gerlicz, Adam Gomolewski, Janina Górecka, Tadeusz Kubiczek, Henryk Kurczewski, Mieczysław Ledóchowski, Tadeusz Waligórski, Franciszek Wojtowicz.

Kadencja II (18.05.1958 – 11.12.1960)
Przewodniczący: Henryk Walkowski.
Prezydium:
Stanisław Głowiński, Bronisław Jastrzębski, Mieczysław Majewicz.
Plenum: Jan Budziński, Mieczysław Gabryś, Eryk Gawłowski (do 1959 r.), Andrzej Gerlicz, Józef Górecki, Mieczysław Kolbusz (od 1959 r,), Tadeusz Kubiczek, Mieczysław Ledóchowski, Wojciech Lucas, Franciszek Wojtowicz.

Kadencja I (5.11.1955 – 18.05.1958)
Przewodniczący: Bronisław Jastrzębski.
Prezydium:
Franciszek Cywiński, Stanisław Głowiński, Jacek Godlewski, Mieczysław Majewicz (od stycznia 1956 r.), Tadeusz Ozga.
Plenum: Stanisław Jabłoński, Irena Mycke, Jerzy Mycke, Franciszek Rawicki.