Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Nowi Przodownicy Turystyki Motorowej PTTK

49. Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej PTTK w Grudziądzu zorganizowany przez „KLIMEK” Klub Inicjatyw Motorowych, Ekologicznych i Krajoznawczych był kolejną okazją do powiększenia grona kadry programowej PTTK. Podczas Zlotu odbył się egzamin dla kandydatów. Egzamin przeprowadziła Komisja Egzaminacyjna powołana przez przewodniczącego Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK: kol.kol. Andrzej Guska – przewodniczący oraz Krzysztof Góra i Marek Włodarczyk.
Wszyscy kandydaci egzamin zdali. Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK uchwaliła nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK następującym osobom:

1. Andrzej WIĄCEK nr 3832 (PTTK „KLIMEK” Grudziądz),
2. Magdalena KARDAS-LASKOWSKA nr 3833 („TAJFUN” Poraj),
3. Andrzej LASKOWSKI nr 3834 („TAJFUN” Poraj),
4. Mateusz SZECÓWKA nr 3835 („TAJFUN” Poraj).

Podczas uroczystego zamknięcia Zlotu, w obecności 3 najstarszych Przodowników Turystyki Motorowej spośród obecnych na Zlocie, nowi przodownicy złożyli przyrzeczenie i otrzymali legitymacje.

 Przewodniczący KTM ZG PTTK
Jan Kamiński

Podczas 51 Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych zorganizowanego, przez Oddział PTTK Łódź – Polesie im. Jana Dylika, przystąpiło czworo kandydatów do egzaminu, ubiegających się o tytuł Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.  Kandydaci odpowiadali na pytania, które są zawarte na stronie internetowej KTM ZG PTTK. Egzamin nadzorowany był, przez Komisję Egzaminacyjną w składzie: Przewodniczący Komisji kol. Guska Andrzej;  Przewodniczący Komisji ZG. PTTK kol. Jan Popiel;  Prezesa Oddziału Łódź – Polesie i Klubu TM Kolumbus .
Wszyscy zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Podczas uroczystego zamknięcia imprezy,  Przewodniczący Komisji Turystyki Motorowej kol. Jan Popiel oraz Mieczysław Żochowski ZG PTTK - uroczyście wręczyli legitymacje: Przodownika Turystyki Motorowej oraz dołączyli gadżety, odznakę dużą i miniaturkę Przodownika TM.  Życząc godnego prezentowania tytułu Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.
Wynikiem spełnienia wymaganych warunków było nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK następującym osobom:
1. Marta Rudzka nr 3818 – Dąbrowski DKTM
2. Andrzej Leśniak nr 3819 – Dąbrowski DKTM
3. Małgorzata Leśniak nr 3820 – Dąbrowski DKTM
4. Agata Góra nr 3821  – Kolumbus Łódź Polesie

Grotniki 2019
Grotniki 2019 Grotniki 2019
Grotniki 2019
Grotniki 2019 Grotniki 2019
Grotniki 2019
Grotniki 2019 Grotniki 2019
Grotniki 2019
Grotniki 2019 Grotniki 2019
Grotniki 2019
Grotniki 2019 Grotniki 2019
Grotniki 2019
Grotniki 2019 Grotniki 2019

 W dniu 10 czerwca 2017 w Siewierzu podczas 50 Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK, Komisja Egzaminacyjna powołana przez Przewodniczącego KTM ZG PTTK w składzie: kol. Andrzej Guska – przewodniczący, kol. Jan Popiel – członek, kol. Piotr Targowski – członek, przeprowadziła egzamin sprawdzający kandydatom na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK. Wynikiem spełnienia wymaganych warunków było nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK następującym osobom:

1. Teresa Bielecka nr 3807
2. Tadeusz Bielecki nr 3808
3. Andrzej Chrzeszczyk nr 3809
4. Anna Filipek nr 3810
5. Romuald Hrabia nr 3811
6. Jarosław Jasiczek nr 3812
7. Elżbieta Małkowska nr 3813
8. Łukasz Małkowski nr 3814
9. Stanisław Małkowski nr 3815
10. Tadeusz Pawlik nr 3816
11. Michał Całka nr. 3817

Siewierz 2017
Siewierz 2017 Siewierz 2017
Siewierz 2017
Siewierz 2017 Siewierz 2017
Siewierz 2017
Siewierz 2017 Siewierz 2017
Siewierz 2017
Siewierz 2017 Siewierz 2017
Siewierz 2017
Siewierz 2017 Siewierz 2017
Siewierz 2017
Siewierz 2017 Siewierz 2017
Siewierz 2017
Siewierz 2017 Siewierz 2017
Siewierz 2017
Siewierz 2017 Siewierz 2017
Siewierz 2017
Siewierz 2017 Siewierz 2017

W dniu 04 września 2016 r. w Bełchatowie podczas XXXVII Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Zmotoryzowanych „Energetyk 2016" , Komisja Egzaminacyjna powołana przez Przewodniczącego KTM ZG PTTK w składzie: kol. Piotr Filipowski – przewodniczący, kol. Tadeusz Dziadzio – członek, kol. Sławomir Figura – członek, przeprowadziła egzamin sprawdzający kandydatom na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK. Wynikiem spełnienia wymaganych warunków było nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK następującym osobom:

1. Jolanta Biedna nr 3798
2. Mariola Gawrysiak nr 3799
3. Wiesława Grześkowiak nr 3800
4. Danuta Hachulska nr 3801
5. Roman Hachulski nr 3802
6. Ewa Latacz nr 3803
7. Barbara Warchoł nr 3804
8. Mariusz Warchoł nr 3805
9. Alina Wojdczak nr 3806

Egzamin Bełchat...
Egzamin Bełchatów 2016 Egzamin Bełchatów 2016
Egzamin Bełchat...
Egzamin Bełchatów 2016 Egzamin Bełchatów 2016
Egzamin Bełchat...
Egzamin Bełchatów 2016 Egzamin Bełchatów 2016
Egzamin Bełchat...
Egzamin Bełchatów 2016 Egzamin Bełchatów 2016
Egzamin Bełchat...
Egzamin Bełchatów 2016 Egzamin Bełchatów 2016
Egzamin Bełchat...
Egzamin Bełchatów 2016 Egzamin Bełchatów 2016
Egzamin Bełchat...
Egzamin Bełchatów 2016 Egzamin Bełchatów 2016
Egzamin Bełchat...
Egzamin Bełchatów 2016 Egzamin Bełchatów 2016
Egzamin Bełchat...
Egzamin Bełchatów 2016 Egzamin Bełchatów 2016
Egzamin Bełchat...
Egzamin Bełchatów 2016 Egzamin Bełchatów 2016
Egzamin Bełchat...
Egzamin Bełchatów 2016 Egzamin Bełchatów 2016

W dniu 01 kwietnia 2016 r. w Grudziądzu, Komisja Egzaminacyjna powołana przez Przewodniczącego KTM ZG PTTK w składzie: kol. Jan Kamiński – przewodniczący, kol. Tomasz Siemiński-Stanny – członek, kol. Zbigniew Skwiercz – członek, przeprowadziła egzamin sprawdzający kandydatom na Przodownika. Wynikiem spełnienia wymaganych warunków było nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK następującym osobom:

1. Michał Banaszewski nr 3792
2. Ewa Kamińska nr 3793
3. Beata Lewandowska nr 3793
4. Monika Nikołajew-Banaszewska nr 3794
5. Henryk Pasik nr 3794

 W dniu 11 października 2015 r. podczas XVI Zakończenia Sezonu Motorowego „Z Jurajskim Maślakiem" Błędów 2015 w Dąbrowie Górniczej, Komisja Egzaminacyjna powołana przez Przewodniczącego KTM ZG PTTK w składzie: kol. Jan Popiel – przewodniczący, kol. Eugieniusz Teresiński – członek, kol. Jan Przybyła – członek przeprowadziła egzamin sprawdzający kandydatom na Przodownika. Wynikiem spełnienia wymaganych warunków było nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK następującym osobom:

1. Kol. Józef Hupka nr 3783
2. Kol. Marcin, Radosław Husak nr 3784
3. Kol. Stefan Jurkowski nr 3785
4. Kol. Andrzej Kamiński nr 3786
5. Kol. Zenobia, Maria Przybyła nr 3787
6. Kol. Zbigniew Rylski nr 3788
7. Kol. Paweł Zadrożny nr 3789
8. Kol. Tadeusz Zadrożny nr 3790
9. Kol. Zbigniew Zagłoba Zygler nr 3791

Dąbrowa Górnicz...
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicz...
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicz...
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicz...
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicz...
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicz...
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicz...
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicz...
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicz...
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicz...
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicz...
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicz...
Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza

W dniu 24 września 2015 roku podczas Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Służb Mundurowych Resortu Spraw Wewnętrznych w Szklarskiej Porębie, Komisja Egzaminacyjna powołana przez Przewodniczącego KTM ZG PTTK w składzie: kol. Andrzej Kuligowski – przewodniczący, kol. Jan Popiel – członek, kol. Marek Włodarczyk – członek przeprowadziła egzamin sprawdzający kandydatom na Przodownika. Wynikiem spełnienia wymaganych warunków było nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK następującym osobom:

1. Kol. Czech Wiesław nr 3773
2. Kol. Holewski Mariusz nr 3774
3. Kol. Lewandowski Andrzej Ireneusz nr 3775
4. Kol. Matyja Zdzisław nr 3776
5. Kol. Ochał Artur nr 3777
6. Kol. Serbakowski Grzegorz nr 3778
7. Kol. Sośnicki Zbigniew nr 3779
8. Kol. Urbański Janusz nr 3780
9. Kol. Zacharzewska Irena nr 3781
10. Kol. Zacharzewski Władysław nr 3782

Szklarska Poręb...
Szklarska Poręba Szklarska Poręba
Szklarska Poręb...
Szklarska Poręba Szklarska Poręba
Szklarska Poręb...
Szklarska Poręba Szklarska Poręba
Szklarska Poręb...
Szklarska Poręba Szklarska Poręba
Szklarska Poręb...
Szklarska Poręba Szklarska Poręba
Szklarska Poręb...
Szklarska Poręba Szklarska Poręba
Szklarska Poręb...
Szklarska Poręba Szklarska Poręba
Szklarska Poręb...
Szklarska Poręba Szklarska Poręba
Szklarska Poręb...
Szklarska Poręba Szklarska Poręba
                                                                      

W dniu 13 września 2015 roku podczas Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK z okazji XXX lecia KTM Sokół Piaseczno „Kozienice 2015” w Garbatce, Komisja Egzaminacyjna powołana przez Przewodniczącego KTM ZG PTTK w składzie: kol. Andrzej Mikołajczyk – przewodniczący, kol. Alina Radecka – członek, kol. Janusz Ptasiński – członek przeprowadziła egzamin sprawdzający kandydatom na Przodownika. Było to jednocześnie podsumowanie samokształcenia dla kandydatów na Przodownika. Wynikiem spełnienia wymaganych warunków było nadanie uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK następującym osobom:

1. Kol. Góra Krzysztof nr 3766
2. Kol. Górecka Anna nr 3767
3. Kol. Jajkowska Alicja nr 3768
4. Kol. Kosicka Ewa nr 3769
5. Kol. Lewandowski Zbigniew nr 3770
6. Kol. Ptasińska Krystyna nr 3771
7. Kol. Targowski Piotr nr 3772

Kozienice 2015
Kozienice 2015 Kozienice 2015
Kozienice 2015
Kozienice 2015 Kozienice 2015
Kozienice 2015
Kozienice 2015 Kozienice 2015
Kozienice 2015
Kozienice 2015 Kozienice 2015
Kozienice 2015
Kozienice 2015 Kozienice 2015
Kozienice 2015
Kozienice 2015 Kozienice 2015