Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

Aktualności

WIZERUNEK PTTK WŚRÓD CZŁONKÓW ORGANIZACJI

 Odpowiadając na wyzwania współczesności, Polskie Towarzystwo Turystyczno-
 Krajoznawcze zainicjowało proces budowy strategii programowej. 

 W działania te pragniemy również włączyć naszych Członków chcąc poznać ich
 potrzeby i oczekiwania, a przede   wszystkim to, jak Towarzystwo jest dziś przez
 nich samych postrzegane. Zachęcamy zatem do wypełnienia anonimowej ankiety
 zatytułowanej "Wizerunek PTTK wśród członków organizacji". 

 Ankieta dostępna jest TUTAJ > https://forms.gle/Pwaj7upN4c5vMcp99

Zmiana w Regulaminie Motorowej Odznaki Turystycznej PTTK

       Uchwała nr 26/XX/2023 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 13 lipca 2023 r.

   w sprawie zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Odznak Turystyki Motorowej PTTK

Na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 8 Statutu PTTK, na wniosek Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK
Prezydium ZG PTTK postanawia, co następuje:

                                                                 § 1
Zatwierdza się następującą zmianę w Regulaminie Odznak Turystyki Motorowej PTTK przyjętym
uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 85/XVIII/2016 z dnia 22 marca 2016 r.:

- § 11 otrzymuje brzmienie:
                                                                „§ 11
1. Turyści posiadający odznaki MOT wyższego stopnia mogą zdobywać Odznakę MOT popularną
    po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
2. W przypadku zdobywania odznak krajoznawczych i turystycznych, w których jednym
    z wymogów jest uzyskanie określonej liczby punktów z danego rodzaju turystyki
    kwalifikowanej, stosuje się 15 pkt. za każdy dzień wycieczki motorowej.”.

                                                                   § 2
Tekst jednolity Regulaminu Odznak Turystyki Motorowej PTTK uwzględniający zmianę określoną
w § 1, stanowi załącznik do uchwały.

                                                                   § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                      Prezydium Zarządu Głównego PTTK

Harmonogram Imprez Motorowych 2023 r - Przypomnienie

W związku ze zbliżającym się terminem zatwierdzenia przez Komisję Turystyki Motorowej HIM  na 2023 rok, prosimy Kluby i Komisje TM o przesłanie planowanych imprez do 30.11.2022 r. 
na adres e-mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.                            

lub pocztą tradycyjną:                                              Koordynator Imprez Turystyki Motorowej  PTTK
Oddział Miejski                                                                 wiceprzewodniczący KTM ZG PTTK 
Piotr Targowski                                                                 
ul. Sienkiewicza 6A                                                                      Piotr Targowski
41-300 Dąbrowa Górnicza

Współzawodnictwo klubowe 2022 - Komunikat

Dobiegł końca kolejny aktywności turystów motorowych. Nadszedł czas na podsumowanie działalności klubów motorowych
i rozstrzygnięcie współzawodnictwa między nimi za 2022 rok. Zachęcam koła i kluby PTTK prowadzące działalność w turystyce motorowej o składanie sprawozdań:

- pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- pocztą tradycyjną na adres:
                                             Jan Kamiński
                                             Oddział PTTK w Grudziądzu
                                             ul. Hallera 32
                                            86-300 Grudziądz

Sprawozdania do współzawodnictwa za rok 2022 należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2021 r. Należy je wykonać zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa zespołowego pomiędzy kołami/klubami turystyki motorowej PTTK (http://ktmzg.pttk.pl/index.php/do-pobrania/category/22-regulamin-wspolzawodnictwa#)

Współzawodnictwo za rok 2020

Rok 2020 dobiegł końca. Z powodu pandemii m.in. znacznie ograniczona była aktywność turystów motorowych. Mimo to Komisja Turystyki Motorowej ZG PTTK podsumuje ich roczną działalność poprzez rozstrzygnięcie współzawodnictwa między klubami motorowymi. Zachęcam koła i kluby PTTK prowadzące działalność w turystyce motorowej o składanie sprawozdań
- pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- pocztą tradycyjną na adres Jan Kamiński
  Oddział PTTK w Grudziądzu, ul. Hallera 32
  86-300 Grudziądz

Sprawozdania do współzawodnictwa za rok 2020 należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2021 r. Należy je wykonać zgodnie z Regulaminem współzawodnictwa zespołowego pomiędzy kołami/ klubami turystyki motorowej PTTK.