Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.

Feliks Gołębiewski

Urodzony w 1936 roku, były pracownik w PKN ORLEN Płock przez 35 lat jako radiolog. Od 1997 r. na emeryturze.
Członek PTTK od 1968 r. Oddziału Zakładowego przy PKN ORLEN Płock.

W tym okresie pełnił następujące funkcje:

     Sekretarz Koła Organizatorów Turystyki
     Prezes Zakładowego Koła Organizatorów Turystyki
     Prezes Koła Turystyki Motorowej
     Prezes Koła PTTK przy klubie Seniora - obecnie Koła

Zdobył uprawnienia:

    Organizator Turystyki od 1969 r.
    Przodownik Turystyki Pieszej od 1977 r.
    Honorowy Przodownik Turystyki Pieszej od 1997 r.
    Pilot Wycieczek od 1978 r.
    Przewodnik Zakładowy od 1978 r.
    Przodownik Turystyki Górskiej od 1978 r.
    Honorowy Przodownik Turystyki Górskiej od 1978r. i 2009 r.
    Instruktor Krajoznawstwa Polski od 1984 r.
    Przodownik Turystyki Motorowej od 1998 r.
    Instruktor Ochrony Przyrody od 2013 r.

Za działalność w PTTK i rozwój turystyki został odznaczony:
    Za działalność na „RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI” Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1999 r.
    Srebrną Odznaką „ ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TURYSTYKI” PS – 288/89.
    Złotą Honorową Odznaką PTTK w 1983 r.
    Złotą  Odznaką „ZASŁUŻONY DZIAŁACZ TURYSTYKI” Nr. TZ – 71/94.
    Jubileuszowy Medal 50-lecia KTM ZG PTTK w 2005 r.
    Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej od 2008 r.
    Zasłużony Organizator Imprez Motorowych PTTK w stopniu Brązowym w 2003r. oraz w stopniu Srebrnym w 2012 r.
    Odznaką „ ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI” Nr. 1758/2000
    Nadanie „ GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO ZG PTTK” w 2009 r.