Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Georg Grosch

Georg Grosch urodził się 18 maja 1930 r. w Prężynie pow. Prudnik. Szkołę Podstawową ukończył w 1944 r., a dalszy jej ciąg przerwał   front   w marcu 1945 r. Do roku 1949 pracował u gospodarza na roli, a następnie rozpoczął pracę w Powiatowej Bibliotece Publicznej. W   tym  czasie   zdobył zawód introligatora i od 1954 r. pracował w Zakładach Graficznych w Prudniku, gdzie w roku 1990 przeszedł na   emeryturę. 
Od 1965 r. należał do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i działał w Turystycznym Klubie Motorowym Zryw, gdzie pełnił   funkcję skarbnika, vce prezesa i prezesa.

W latach 1963 – 1981 był współorganizatorem Ogólnopolskich Prudnickich Rajdów Motorowych, których odbyło się 18. W 1965 roku brał   udział w organizacji III Ogólnopolskiego Zjazdu Przodowników Turystyki Motorowej, w którym udział wzięło 130 uczestników z całej Polski.   Przyczynił się do trzykrotnego zdobycia przez KTM „Zryw” pucharu przechodniego we współzawodnictwie klubów motorowych Opolszczyzny.   W latach 1971 – 1992 udzielał się w Polskiej Federacji Campingu – jako lustrator campingów w województwie opolskim, wałbrzyskim i   jeleniogórskim. W 1973 r. był organizatorem imprezy motorowej „Finał Mistrzostw Opolszczyzny”. Jako przodownik turystyki motorowej   uczestniczył w 32 Zjazdach Przodowników Turystyki Motorowej. W Polskim Związku Motorowym w Opolu w latach 1975 – 1992 był   weryfikatorem odznak PZM. Organizował imprezy motorowe klubowe, wojewódzkie i ogólnopolskie, pełniąc funkcję sędziego lub komandora   rajdu, jak  w 1977 w Wielodyscyplinowym Rajdzie „Lato 77”,gdzie prowadził trasę motorową. Był organizatorem 20-tu Ogólnopolskich Indywidualnych Rajdów Motorowych PTTK „Ratusze w Polsce” (1984 – 2003), gdzie pełnił rolę sędziego głównego oraz    w roku 2001 -  Rajdu p.n. „Szlakami Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Corocznie organizował Motorowe Rajdy Rodzinne „Otwarcia i Zakończenia Sezonu Motorowego”. W 2007 r. zorganizował Jubileusz 50-lecia Turystycznego Klubu Motorowego „Zryw” oraz wystawę osiągnięć klubu i jego działaczy. Wziął udział w 2017 w uroczystościach z okazji 60 działalności Turystycznego Klubu Motorowego Zryw.

Posiadał uprawnienia Organizatora Turystyki, Zasłużonego Przodownika Turystyki Motorowej i Społecznego Instruktora Turystyki Motorowej PZMot.

Za swoją działalność został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Turystyki”, Złotą Honorową Odznaką PTTK, Odznaką „50 lat w PTTK”, Odznaką Honorową Polskiej Federacji Campingu,, „Zasłużonemu Opolszczyźnie”,, „Zasłużonemu dla Turystyki na Śląsku Opolskim”,, Medalem Jubileuszowym 50-lecia Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK, Zasłużony Organizator Imprez Turystyki Motorowej w stopniu złotym, Plakietą Złotej Kierownicy, Złotą Honorową Odznaką PZMot,  Złotą Honorową Odznaką Zw. Zaw. Pracowników Poligrafii

Zmarł 21 listopada 2018 r. w Prudniku.