Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Komunikat Centralnego Referatu Weryfikacyjnego

Centralny Referat Weryfikacyjny odznak Turystyki Motorowej PTTK zwraca się z uprzejmą prośbą do Terenowych Zespołów Weryfikacyjnych odznak Turystyki Motorowej PTTK o nadesłanie wykazów zweryfikowanych w roku 2017 odznak, z podaniem imienia i nazwiska, numeru odznaki i przynależności klubowej w terminie do końca stycznia 2018 r.

Informację proszę przysłać pocztą elektroniczną: andrzej.goloborze(at)wp.pl 
lub na adres :
25-337 Kielce

ul. Astronautów 5/36                                                                                              Przewodniczący
                                                                                                          Centralnego Referatu Weryfikacyjnego
                                                                                                                               Andrzej Guska
                                                                                                                              tel. 604548660