Odwiedza nas 163 gości oraz 0 użytkowników.

Szkolenie kandydatów na Przodownika Turystyki Motorowej PTTK.

Komisja pracuje nad przygotowaniem nowej formy szkolenia kandydatów na Przodowników Turystyki Motorowej PTTK. W opracowaniu jest zestaw pytań wynikający z ramowego programu szkolenia specjalistycznego. Program został zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego PTTK nr 244/XVII/2011 z dnia 18 czerwca 2011 roku. W miejsce dotychczasowych wykładów do egzaminu kandydat na PTM będzie się przygotowywał na zasadzie samokształcenia. Pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej Komisji do 30 czerwca br. Po otrzymaniu od kandydata informacji o gotowości do przystąpienia do egzaminu Komisja zorganizuje egzamin w miejscu uzgodnionym z kandydatem na PTM. Kandydat będzie zobowiązany do prawidłowej odpowiedzi na kilka pytań z każdej dziedziny w systemie losowym, oraz przedstawienie regulaminu samodzielnie przygotowanej imprezy. Uprawnienia będą uroczyście wręczane podczas imprezy centralnej. Proszę prezesów Oddziałów i prezesów Klubów motorowych do przesłania do sekretarza Komisji kol. Andrzeja Mikołajczyka wypełnionych wniosków na kandydata na PTM. Wnioski są do pobrania ze strony internetowej Komisji.

                                                                                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                                                                                   KTM ZG PTTK
                                                                                                                                                                Andrzej Kuligowski