Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.

Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Motorowej Łódź–2023 - zakończona

4 marca odbyła się w Łodzi Krajowa Konferencja Aktywu Turystyki Motorowej PTTK.
W jej trakcie 25 delegatów usłyszało sprawozdanie z działań ustępującej Komisji
Turystyki Motorowej ZG PTTK, nadało tytuł Honorowego Członka KTM ZG PTTK
kol. Janowi Popielowi, burzliwie dyskutowało o przyszłości turystyki motorowej w PTTK
oraz wybrało skład KTM na następną, XX kadencję.
Komisja ukonstytuowała się w składzie:
Jan Kamiński (PTTK "KLIMEK" Grudziądz) - przewodniczący,
Krzysztof Góra (KTM "KOLUMBUS" Łódź-Polesie) - wiceprzewodniczący,
Marek Włodarczyk (KTM "WESTERPLATTE" Gdańsk) - sekretarz,
członkowie - Michał Całka (KTM "TAJFUN" Poraj),
Piotr Filipowski (KTM "START" Pabianice),
Andrzej Guska (KTM „GOŁOBORZE” Kielce),
Piotr Targowski (Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej im. Waldemara Kolasy, Dąbrowa Górnicza).
Organizatorem Konferencji był Oddział PTTK Łódź-Polesie im. prof. Jana Dylika w Łodzi,
Klub Turystyki Motorowej „ KOLUMBUS”.