Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawozdanie z 43 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej

Zlot na zlecenie Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK zorganizowany został przez Oddział  Wojskowy PTTK im. Gen.Józefa Bema w Krakowie

oraz Klub Turystyki Motorowej „KRAK” w dniach 14-16 maja 2010r.
Miejscem zakwaterowania uczestników Zlotu był Ośrodek Wypoczynkowy „Jałowcowa Góra” w Dobczycach k/ Krakowa na pięknej Ziemi Dobczyckiej, która w tym roku obchodzi 700-lecie istnienia miasta Dobczyce.
Patronat Honorowy nad 43 Centralnym Zlotem Przodowników Turystyki  Motorowej  PTTK przyjęli:
Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara
Starosta Myślenicki – Józef Tomal
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce – Marcin Pawlak
w grupie reprezentacyjnej, uczestniczyli:
Prezes Oddziału PTTK Dobczyce – Marek Gabzdyl
Kustosz Muzeum Regionalnego PTTK – Mieczysław Kowalski
Prezes Ośrodka – Wypoczynkowego „Jałowcowa Góra” Stanisław Bator
Kierownik Ośrodka – Wypoczynkowego „Jałowcowa Góra” Artur Bonarek
Program Zlotu zrealizowany został w 100% pomimo fatalnej pogody, w piątek i niedzielę wystąpiły silne opady deszczu.
W pierwszy dzień (piątek 14 mają 2010r.) po zakwaterowaniu, nastąpiło oficjalne otwarcie 43 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK w Dobczycach. Przybyłych Członków Honorowych PTTK oraz wszystkich turystów przywitał  Komandor Zlotu Antoni Marchwicki życząc uczestnikom udanej zabawy oraz integracji w gronie turystów zmotoryzowanych.
Przewodniczący Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK  kol. Andrzej Kuligowski powitał Członków Honorowych KTM ZG PTTK, zachęcał do aktywnego zwiedzania i zdobywania odznak turystyki kwalifikowanej na trasach turystycznych, oraz uczestnictwa w imprezach na terenie całego kraju. Uznał 43 Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej PTTK za otwarty.
Dzień drugi( sobota 16 maja) to wycieczki i narada Przodowników Turystyki Motorowej a wieczorem spotkanie integracyjne wszystkich  uczestników zlotu przy dźwiękach kapeli z Dobczyc.
Wycieczki odbyły się w dwóch kierunkach : autokar nr 2 pojechał w Beskidy z przewodnikiem terenowym Leszkiem Gołębskim pozostałe dwa  do Krakowa prowadzone przez  przewodników  miejskich  Jerzego Weżgowiec i Ewę Kania . W pierwszej wycieczce udział wzięło 53 osoby, w drugiej 68 osób, turyści wrócili zmęczeni lecz bardzo zadowoleni, zobaczyli dużo ciekawych miejsc i obiektów. O godz 18 odbyła się narada Przodowników Turystyki Motorowej.  Przewodniczący Andrzej Kuligowski, przedstawił nowo wybrany skład Komisji Turystyki Motorowej na XVII kadencję, oraz przywitał obecnych na naradzie członków honorowych PTTK i członków honorowych KTM ZG PTTK. Omówił prace nad nowo opracowywanym regulaminem współzawodnictwa między klubowego, który ma obowiązywać od 2011r. Regulamin jest w końcowej fazie przygotowań i po dopracowaniu przez KTM ZG PTTK do dn.15.06.2010 r zostanie opublikowane na stronie internetowej KTM ZG PTTK do konsultacji z zainteresowanymi klubami i turystami indywidualnymi w terminie do dn.15.08.2010r.
Regulamin zostanie zatwierdzony przez KTM ZG  PTTK na wrześniowym posiedzeniu komisji. Koordynatorem regulaminu jest kol. Andrzej Guska.
Uczestnicy narady dyskutowali nad formą szkolenia i organizacją Kursu na Przodowników Turystyki Motorowej PTTK. Kol. Janusz Ptasiński zaproponował organizację kursu w dn. 14-17.09.2010r  przez Oddział PTTK „Ursus” w Warszawie w Ośrodku w Kamieńczyku.
Propozycję organizacji kursu zaproponował również kol Jan Jagliński z Lipna. Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie programu szkolenia i kosztów.  Kol. Witold Kliza proponował organizację kursu w formie korespondencyjnej.
W celu obniżenia kosztów uczestnicy narady dyskutowali nad organizacją przyszłych kursów w formie elektronicznej połączonej z formą tradycyjną. Przewodniczący komisji poinformował że komisja już pracuje nad zmianą formy organizacji kursu. Najbliższy kurs zostanie jeszcze zorganizowany w formie tradycyjnej.
Kol. Witold Kliza zgłosił chęć zorganizowania 47 Zlotu i Rajdu Turystów Zmotoryzowanych na Roztoczu w 2011r. Omówił wstępny program imprezy, który zainteresował zgromadzonych. Kol. A. Kuligowski podziękował za ciekawe propozycje  oraz poprosił o szczegółowy preliminarz imprezy.
Turyści motorowi z całego kraju wymieniali poglądy dotyczące uprawiania turystyki motorowej oraz dzielili się nurtującymi ich problemami.
Po naradzie przy dźwiękach kapeli z Dobczyc zebraliśmy się pod wiatą ośrodka do wspólnej kolacji, pogoda nie pomagała organizatorom wprost przeciwnie było zimno i mocno padał deszcz, ale zabawa trwała prawie do północy.
Dzień trzeci (niedziela 16 maja 2010) Po śniadaniu odbyły się konkursy rekreacyjne.
Zakończenie 43 Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej otworzył Komandor Zlotu kol. Antoni Marchwicki witając przybyłych gości:
Józef Tomal - Starosta Myślenicki
Marcin Pawlak - Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce
Marek Gabzdyl - Prezes Oddziału PTTK Dobczyce
Mieczysław Kowalski - Kustosz Muzeum Regionalnego PTTK
Artur Bonarek - Kierownik Ośrodka – Wypoczynkowego „Jałowcowa Góra”, oraz wszystkich uczestników zlotu.
Komandor odczytał przesłane pozdrowienia dla uczestników 43 Zlotu od Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary. Po podsumowaniu przebiegu Zlotu Komandor Zlotu przekazał głos Przewodniczącemu KTM ZG PTTK, który podziękował organizatorom zlotu i turystom przybyłym na zlot. Tradycyjnie na zakończenie zostały wręczone odznaki, wyróżnienia, dyplomy które otrzymali:
Srebrną Odznaką Honorową PTTK - kol. Popiel Jan KTM „Krak” Kraków.
Medal 50 lecia KTM ZG PTTK - kol. Leopold Sikora KTM „Krak” Kraków.
Plakietą „Złotej Kierownicy”- Mirosław Molenda Dąbrowski KTM, Krystyna Szczepaniak KTM „Wicher” Radom,
Zasłużony Organizator TM. w stopniu srebrnym - Waldemar Kolasa  Dąbrowski KTM,Eugeniusz Teresiński Dąbrowski KTM, Jan Popiel  KTM „Krak” Kraków, Anna Popielarska KTM „Wicher” Radom, w stopniu brązowym Jacek Kapusta  KTM „Krak”
Współzawodnictwo między klubami za 2009r.:
Puchary i dyplomy otrzymali
I miejsce KTM „Klakson” Chełm,
II miejsce KTM „Motomedyk” Płock,
III miejsce Dąbrowski KTM Dąbrowa Górnicza
Dyplomy:
IV miejsce KTM „Energetyk” Bełchatów
V miejsce KTM „Zryw” Prudnik
VI miejsce „Pałucki” KTM Żnin
VII miejsce KTM „Krak” Kraków
VIII miejsce KTM „Wicher” Radom
IX miejsce KTM „Rywal” Lipno
X miejsce KTM „Społecznik” Rybnik
XI miejsce KTM przy PKN Orlen Płock
XII miejsce KTM „Gołoborze” Kielce
XIII miejsce KTM „Korbowód” Swarzędz
XIV miejsce WKTM „Wars” Warszawa”
XV miejsce KTM „Sokół” Piaseczno
43 Zlot w Dobczycach uroczyście zamknął kol. Przewodniczący KTM ZG. PTTK Andrzej Kuligowski zapraszając na 44 Zlot i Rajd Turystów Zmotoryzowanych PTTK.
Statystyka 43 Zlotu w Dobczycach
Indywidualnie w konkurencjach „Krajoznawstwo”
1. Nawrocki Jerzy    ŁKCC  Łódź
2. Reliszko Janusz    ŁKCC  Łódź
3. Szczepaniak Janusz KTM „WICHER” Radom
4. Ramus Jacek, Izabela, Joanna OT PTTK Opole
5. Cichocki Mateusz KTM „SOKÓŁ” Szamotuły - Najmłodszy uczestnik
Punktacja drużynowa w konkursie krajoznawczym
1. „ŁKCC” – Łódź
2. KTM„Klakson”  Chełm
3. KTM „Ursus” Warszawa
4. KTM „Flisak”  Toruń
5. KTM „Start”  Pabianice
Punktacja drużynowa w konkursie drużynowym
1. „ŁKCC”  Łódź
2. KTM „Klakson”  Chełm
3. KTM „Start”  Pabianice
4. KTM „Ursus”  Warszawa
5. KTM „Flisak  Toruń
6. KTM „Wicher” Radom
Członkowie Honorowi PTTK
1. Ptasiński Janusz - KTM „Ursus” Warszawa
2. Gołębiewski Tadeusz - KTM „Orlen” Płock
Członkowie Honorowi KTM ZG PTTK
1. Abramek Zbigniew - KTM „Start” Pabianice
2. Biedny Zbigniew - KTM „Energetyk” Bełchatów
3. Głowicki Tadeusz - Oddział Ostrów Wielkopolski
4. Jabłoński Ferdynand - KTM „Flisak „ Toruń
5. Kajdaniak Zenon - KTM „Energetyk” Bełchatów
6. Modliński Jerzy - Oddział Częstochowa
Członkowie KTM ZG. PTTK
1. Kuligowski Andrzej - Przewodniczący
2. Dobrzyński Ryszard - Wiceprzewodniczący
3. Ptasiński Janusz - Sekretarz
4. Cichocki Łukasz - Członek
5. Dziadzio Tadeusz - Członek
6. Filipowski Piot - Członek
7. Guska Andrzej - Członek
8. Miera Tadeusz - Członek
9. Popiel Jan - Członek
Organizatorzy 43 Zlotu Turystów Motorowych w Dobczycach
1. Marchwicki Antoni– Komandor Zlotu
2. Kapusta Jacek -  Wice komandor Zlotu
3. Gołębski Leszek - Wice komandor ds. programowych
4. Popiel Jan - Logistyka
5. Wołek Józef - Sędzia
6. Popiel Lidia – Sekretariat
7. Kapusta Jadwiga - Sekretariat
8. Czyhak Maria - Sekretariat
9. Kaczmarek Ewa - Sekretariat
10. Kaczmarek Ryszard - Rekreacja, zawody
W Zlocie uczestniczyły - 133 osoby, 49 pojazdów
Uczestnicy imprezy zdobyli 81 odznak „Szlak Architektury Drewnianej –Małopolska
w stopniu popularnym i 39 odznak „Przyjaciel Ziemi Dobczyckiej w stopniu popularnym.
 sporządził:
 kol. Jan Popiel „KRAK” Kraków
 PTM. 3681