Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawozdanie z 45 Centralnego Zlotu PTM w Elblągu

W dniach 30.05 - 01.06. 2014 roku odbył się w Elblągu 45 Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej PTTK

Informacje ogólne
Zlot został zorganizowany na zlecenie Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK przez KTM PTTK „Mobil” przy Oddziale PTTK Ziemi Elbląskiej w Elblągu,  zarejestrowany przez KTM ZG PTTK pod numerem 2/14. Miejscem zakwaterowania i wyżywienia był Dom Wycieczkowy „Galeona” przy PTTK  i hotel „Arbiter” w Elblągu.
Honorowy Patronat nad imprezą przyjął Pan Jerzy Wilk Prezydent Elbląga, miasto obchodzi  rocznicę 777 lat powstania.
Ogólna liczba uczestników: z klubów przyjezdnych 86, organizatorów 12, biuro 2, zaproszeni goście 22, przewodników 3, wolontariuszy 16. Razem 141 uczestników.
Ilość  klubów TM PTTK biorących udział w imprezie 19.
Ilość uczestników biorących udział w zawodach rekreacyjnych 71.
Ilość klubów biorących udział w zawodach rekreacyjnych 14.
Ilość Przodowników Turystyki Motorowej PTTK na imprezie 56.
Ilość samochodów na imprezie 36.
Ilość uczestników, którzy zdobyli Odznaki Miłośnika Ziemi Elbląskiej 24.
Ilość uczestników, którzy zdobyli Odznaki Miłośnika Krainy Kanału Elbląskiego 26.
Komitet Organizacyjny Zlotu
Bernard Mechliński – komandor
Ryszard Dobrzyński – wicekomandor KTM ZG PTTK
Sylwester Zakęs – wicekomandor do spraw logistyki
Andrzej Piziak – wicekomandor do spraw organizacyjnych
Leon Jasiński – sędzia główny
Leszek Marcinkowski – obsługa przewodnicka
Anna Truskolaska – członek
Wiesława Kurkiewicz – członek
Halina Bohdziewicz – członek
Grażyna Filip – członek
Angelika Romanik – członek
Adrian Szymański – członek.
Dzień pierwszy( piątek 30.05.2014)
Przyjazd i zakwaterowanie.
- wycieczka piesza  zwiedzanie Starego Miasta dostępna dla wszystkich chętnych. Zgłosiło się około 40 uczestników, a na wycieczkę którą poprowadził przewodnik kolega Bogusław Warejko.
- w obiektach PTTK zostało przeprowadzone pierwsze zebranie nowo wybranej Komisji Turystyki Motorowej Zarządu Głównego PTTK, na której zatwierdzano regulaminy i poruszano sprawy związane z nową kadencją Komisji. Zebraniu przewodniczył jej przewodniczący kolega Andrzej Kuligowski. Na spotkanie zostali zaproszeni: kol. Agnieszka Banaś Prezes Oddziału Ziemi Elbląskiej w Elblągu, kol. Sylwester Zakęs Przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Motorowej w Elblągu, kol. Bernard Mechloiński Prezes KTM Mobil Elbląg, kol. Leon Jasiński i kol. Andrzej Pyziak z KTM Mobil Elbląg.
- w atrium hotelu „Arbiter” nastąpiło uroczyste otwarcie 45 Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej.
Kolega Sylwester Zakęs – Honorowy Prezes KTM „Mobil” Elbląg powitał wszystkich przedstawicieli komisji, klubów i zaproszonych gości.
Następnie głos zabrał kolega Andrzej Kuligowski Przewodniczący Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK i koleżanka Agnieszka Banaś Prezes Oddziału PTTK Ziemi Elbląskiej, która dokonała oficjalnego otwarcia 45 Centralnego Zlotu Przewodników Turystyki Motorowej.
Podczas uroczystego otwarcia zlotu wyróżnienia i odznaki otrzymali:
- Honorową Odznaką Za Zasługi dla Turystyki – Kol. Jan Popiel wiceprzewodniczący KTM ZG PTTK,  KTM PTTK „Krak” Kraków
- Odznaką Krajoznawczą Polski w stopniu diamentowym – Kol. Leon Jasiński i Kol. Stanisław Kukowski, KAT PTTK „Relaks” Elbląg i Kol. Teresę Han, KTM PTTK „Rywal” Lipno.
- Honorową Regionalną Odznaką Miłośnika Ziemi Elbląskiej -  Kol. Alina Radecka, KTM PTTK ”Sokół” Piaseczno, Kol. Mariola Klukowicz, KTM PTTK „Flisak” Toruń”, Kol. Andrzej Kuligowski, przewodniczący KTM ZG PTTK, KTM PTTK „Westerplatte” Gdańsk,  Kol. Ryszard Dobrzyński wicekomandor Zlotu, wiceprzewodniczący KTM ZG PTTK, KTM PTTK „Korbowód” Swarzędz, Kol. Jan Popiel wiceprzewodniczący KTM ZG PTTK, KTM PTTK „Krak” Kraków, Kol. Piotr Filipowski członek KTM ZG PTTK, KTM PTTK „Start” Pabianice, Kol. Andrzej Mikołajczyk sekretarz KTM ZG PTTK, KTM PTTK „Ursus” Warszawa. Kol. Janusz Ptasiński członek Honorowego PTTK, członek Honorowego KTM ZG PTTK, KTM PTTK „Ursus” Warszawa, Kol. Bernard Milewski KTM PTTK PKN „Orlen”, Prezes Oddziału PTTK w Płocku.
- Odznaką „Zasłużony Organizator Imprez Motorowych PTTK” w stopniu brązowym - Kol. Leon Jasiński,  KAT PTTK „Relaks” Elbląg,
- Odznaką „Złota Kierownica”  - Kol. Sylwester Zakos, Honorowy Prezes KTM PTTK „Mobil”, wicekomandor Zlotu, Kol. Bernard Mechliński komandor 45 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej i prezes KTM PTTK „Mobil” Elbląg
- Odznaką „25 lat w PTTK”  - Kol. Sylwester Zakęs Honorowego Prezesa KTM PTTK „Mobil”, wicekomandor Zlotu, Kol. Andrzeja Budzelewskiego Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu
- za wsparcie finansowe i organizacyjne - Pana Jerzego Wilka Prezydenta Miasta Elbląga, Kol. Andrzeja Budzelewskiego Zastępcy Dyrektora Departamentu Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu i Kol. Andrzeja Kuligowskiego Przewodniczącego KTM ZG PTTK
- za najliczniejsze zgłoszenie na Zlot dla KTM PTTK  - KTM PTTK „Flisak” Toruń (18 osób)
- za pierwsze zgłoszenie się na Zlot i aktywne uczestnictwo w zlotach organizowanych przez Elbląg – kol. Maciej Nowogórski KTM PTTK „ Motomedyk” Płock
Po zakończeniu uroczystego otwarcia, wręczeniu odznaczeń i wyróżnień uczestnicy zostali zaproszeni na uroczystą kolację i wieczorek taneczny. Miłym akcentem były imieniny Ferdynanda Jabłońskiego, któremu uczestnicy odśpiewali gromkie „Sto Lat”. Wieczorek wraz dedykacjami od organizatorów dla solenizanta, komisji, klubów i zaproszonych gości trwał do godz. 24,00.
4. Dzień drugi (sobota 31.01.214)
Odbyły się wycieczki:
- statkiem  z portu i rzeką Elbląg do jeziora Druzno. Przewodnikiem był kolega Leszek Marcinkowski.
- autokarowa wycieczka Warmińska pod przewodnictwem przewodnika koleżanki Alicji Gronek.
- wycieczka autokarowa po Elblągu pod przewodnictwem przewodnika kolegi Bogdana Warejko.
Od godz. 16,00-18,00 dobyły się zawody rekreacyjne, które poprowadził Leon Jasiński i Anna Truskolawska.
Po kolacji w pomieszczeniach restauracji Galeona odbył się kolejny wieczorek integracyjny,  przy muzyce mechanicznej.
5. Dzień trzeci (niedziela 01.06.2014)
W budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących odbyła się narada Przodowników Turystyki Motorowej. Narada odbyła się w dwóch zespołach:
Pierwszy zespół - temat: Regulaminu współzawodnictwa, prowadzili kol. Andrzej Guska i kol. Jan Kamiński
Drugie zespół - temat: Historii klubów i ich zasłużonych członków, prowadzili kol. Jan Popiel i kol. Zdzisław Grabowski.
Na zakończenie narady oba zespoły się spotkały i przedstawiły swoje wypracowane wnioski, które zostały skierowane jako propozycje do prac KTM ZG PTTK.
Uroczyste zakończenie 45 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej, poprowadził nasz nestor i Honorowy Prezes Sylwester Zakęs. Powitał Panią Zofię Ostrówka dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących, kol. Andrzeja Kuligowskiego przewodniczącego KTM ZG, kol. Ryszarda Dobrzyńskiego wiceprzewodniczącego KTM ZG, wicekomandora Zlotu z ramienia KTM ZG, kol. Jana Popiela wiceprzewodniczącego KTM ZG, oraz pozostałych członków KTM ZG PTTK.
Kol. Andrzej Kuligowski wręczył dyplom uznania i plakietkę pamiątkową dla Pani Zofii Ostrówka Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących, za udostępnienie pomieszczeń szkoły na przeprowadzenie spotkań z przodownikami i auli do uroczystego zakończenia zlotu, a ponadto parkingu dla uczestników naszej imprezy oraz wydelegowanie dwoje nauczycieli do komitetu organizacyjnego i szesnastu wolontariuszy do obsługi 45 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK.
Złotą odznakę MOT za Wytrwałość otrzymali kol. Alina Radecka i kol. Hermenegild Radecki z KTM Sokół Piaseczno, Brązową Odznakę Zasłużony Organizator Imprez Motorowych kol. Leon Jasiński z KTM Mobil Elbląg, Plakietkę „Złotej Kierownicy” kol. Sylwestr Zakęs i kol. Bernard Mechliński z KTM Mobil Elbląg.
Wręczono puchary i dyplomy za współzawodnictwo w 2013 r.
Miejsca I - III dyplomy i puchary
I - KTM PTTK „Flisak” Toruń,
II - KTM PTTK „Ursus” Warszawa,
III - KTM PTTK „Krak” Kraków,
Miejsca IV - XII dyplomy
IV - KTM PTTK „MOTOMEDYK” Płock,
V -  DKTM PTTK Dąbrowa Górnicza,
VI - KTM PTTK „RYWAL” Lipno,
VII -Klub Inicjatyw Motorowych, Ekologicznych i Krajoznawczych PTTK „KLIMEK” Grudziądz,
VIII - KTM PTTK „ENERGETYK” Bełchatów,
IX - KTM PTTK „ZRYW” Prudnik,
X - KTM PTTK „ORLEN” Płock,
XI - KTM PTTK „ŚLĘŻANIE” Wrocław,
XII - KTM PTTK „GOŁOBORZE” Kielce.
Kolejnym miłym akcentem było wręczenie przez kolegę Bernarda Mechlińskiego komandora Zlotu drobnych upominków dla dwojga najmłodszych uczestników zlotu: Majki Budniewskiej i Tomka Litwickigo,  oraz dla niepełnosprawnego uczestnika z Torunia Zbigniewa Mojskiego.
Kol. Leon Jasiński - sędzia główny, dokonał podsumowania zawodów rekreacyjnych. Wręczono puchary
i dyplomy, oraz drobne nagrody indywidualnie i drużynowo.
Klasyfikacja indywidualna:
I miejsce Hanuta Gorzka KTM PTTK „Flisak” Toruń, dyplom i nagroda rzeczowa,
II miejsce Feliks Paraszkiewicz KTM PTTK „ Flisak” Toruń, dyplom i nagroda rzeczowa,
III miejsc Andrzej Mikołajczyk KTM PTTK „Ursus” Warszawa, dyplom i nagroda rzeczowa.
Ogółem uczestniczyło 71 uczestników. Organizatorzy wręczyli 20 dyplomów i 32 drobne nagrody rzeczowe.
Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce KTM PTTK „Flisak” Toruń, dyplom i puchar,
II miejsce KTM PTTK „Rywal” Lipno, dyplom i puchar,
III miejsce KTM PTTK „Ursus” Warszawa , dyplom i puchar.
45 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej PTTK w Elblągu uroczyście zamknął kolega Andrzej Kuligowski i zaprosił na 49 Centralny Rajd i Zlot Turystów Zmotoryzowanych PTTK  który w 2015 roku jest planowany w Prudniku.

                                                                                           Komandor Zlotu
                                                                                                        kol. Bernard Mechliński

45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014
45 Centralny Zl...
45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014 45 Centralny Zlot PTM, Elbląg 2014