Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawozdanie z 46 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej we Włocławku

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE
z narady Przodowników Turystyki Motorowej PTTK,
która odbyła się 5 czerwca 2016 we Włocławku podczas 
46 CENTRALNEGO ZLOTU PRZODOWNIKÓW TURYSTYKI MOTOROWEJ

Naradę poprowadził wiceprzewodniczący Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK kol. Ryszard Dobrzyński.

 W naradzie oprócz Przodowników Turystyki Motorowej PTTK wzięli udział przedstawiciele Polskiego Związku Motorowego – wiceprezes Zarządu Głównego PZM ds. sportów popularnych i turystyki – Stanisław Reterski i wiceprezes Zarządu Oddziału PZM w Bydgoszczy – Michał Chorzępa.

Jako pierwszy wystąpił Stanisław Reterski, który przedstawił działalność PZM. Scharakteryzował rodzaje przedsięwzięć Związku i sposoby ich realizacji wskazując m.in. na podobieństwa i różnice między swoją organizacją i PTTK. W nawiązaniu do podpisanego 26.05.2015 porozumienia pomiędzy PZM i PTTK określił oczekiwania w stosunku do PTTK-owskich jednostek turystyki motorowej, oferując jednocześnie doświadczenie PZM w zakresach mniej znanych w PTTK. Celem nadrzędnym współpracy jest promowanie turystyki motorowej.

O swoich związkach z PZM krótko poinformowali przedstawiciele klubów motorowych, które od wielu lat albo już współpracują, albo nawet są członkami PZM.

Dowodem funkcjonującego współdziałania było wyróżnienie przez PZM kol. Jana Jaglińskiego z Klubu Turystyki Motorowej PTTK „Rywal” Lipno, któremu Stanisław Reterski i Michał Chorzępa wręczyli okolicznościowy puchar w uznaniu zaangażowania w dotychczasową współpracę.

Kol. Ryszard Dobrzyński poinformował o tworzeniu przez KTM ZG PTTK specjalnego zespołu, którego zadaniem będzie określenie możliwości i zasad współpracy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i Polskiego Związku Motorowego oraz zaprosił chętnych do udziału w pracach zespołu, szczególnie posiadających już doświadczenia w tym zakresie.

Następnie kol. wiceprzewodniczący przedstawił sprawozdanie z aktualnej działalności Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK, zwracając szczególną uwagę na zmiany w Regulaminie Odznak Turystyki Motorowej PTTK oraz na zdobywanie uprawnień Przodownika Turystyki Motorowej PTTK wg zmienionej procedury.

W dalszej części narady głos zabrali przedstawiciele klubów, m.in.:
- Kol. Józef Wrzeszczyński („Motomedyk” Płock) poinformował o umieszczeniu pamiątkowej tablicy od „koleżanek i kolegów z PTTK” na grobie Henryka Karwowskiego apelując o pamięć dla zmarłego motorowca. Poza tym wnioskował o podniesienie rangi imprezom organizowanym w ramach Komisji Turystyki Motorowej Resortu Spraw Wewnętrznych do „ogólnopolskiej” w celu umożliwienia ich uczestnikom zdobywania dużych MOT oraz o obniżenie wieku zdobywania Młodzieżowej Odznaki „Turysta Motorowy” do 7 lat, a Motorowej Odznaki Turystycznej do 10 lat. Również w nawiązaniu do regulaminu Odznak Turystyki Motorowej PTTK stwierdził, że zapis o utracie mocy wcześniejszych regulaminów jest niejasny.
- Kol. Józef Wołek („Krak” Kraków) zaproponował, aby zastanowić się, czy zostały osiągnięte cele założone przez organizatorów 46 Centralnego Zlotu Przodowników Turystyki Motorowej we Włocławku. Wymieniając kilka mankamentów wskazał, na co przyszli organizatorzy powinni zwrócić uwagę przygotowując imprezę o randze centralnej.
- Kol. Piotr Targowski (Dąbrowski Klub Turystyki Motorowej) stwierdził, że stopień popularny Motorowej Odznaki Turystycznej został wprowadzony do regulaminu bez konsultacji z klubami motorowymi, a wymogi jego zdobycia nie mają akcentu motorowego.

Prowadzący naradę kol. Ryszard Dobrzyński podsumowując wypowiedzi obiecał rozpatrzenie wszystkich uwag i wniosków przez Komisję Turystyki Motorowej ZG PTTK. Poinformował również o zgłoszeniu się Oddziału Miejskiego PTTK w Dąbrowie Górniczej na organizatora jubileuszowego 50. Centralnego Rajdu i Zlotu Turystów Zmotoryzowanych PTTK w 2017 roku i poprosił inne jednostki o ewentualny akces podjęcia się organizacji zarówno przyszłorocznej imprezy, jak i następnych imprez centralnych.

Następnym punktem narady było podsumowanie współzawodnictwa zespołowego pomiędzy kołami i klubami turystyki motorowej PTTK. Koledzy Andrzej Dobrzyński i Jan Kamiński wręczyli dyplomy wszystkim, którzy złożyli sprawozdania i uczestniczyli w Zlocie. Niestety, z powodów technicznych nie można było wręczyć pucharów najlepszym klubom. Zaległości zostaną nadrobione na najbliższych imprezach ogólnopolskich.

Wręczono również wyróżnienia Zarządu Głównego PTTK i Komisji Turystyki Motorowej. M.in. okolicznościowy puchar otrzymał Klub Turystyki Motorowej PTTK „Ursus” Warszawa z okazji jubileuszu 60-lecia działalności.

Przewodniczący Centralnego Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystyki Motorowej PTTK Andrzej Guska krótko omówił zdobywanie Odznak oraz wręczył ostatnio zweryfikowane odznaki w wyższych stopniach.

Część podsumowującą 46 Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej we Włocławku poprowadził v-ce komandor Zlotu kol. Zygmunt Grajewski.

Sprawozdanie sporządził kol. Jan Kamiński