Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

Sprawozdanie z 40 lecia KTM Energetyk Bełchatów

Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów w tym roku obchodzi Jubileusz 40-lecia. 

W dniach 30 sierpnia do 1 września OSiR  Wawrzkowizna był miejscem trzydniowej imprezy, na którą „Energetycy” z Bełchatowa zaprosili turystów zmotoryzowanych niemal z całej Polski.

 W piątek 30 sierpnia odbyły się uroczystości Jubileuszu 40-lecia klubu, które zostały podzielone na dwie części, oficjalną i towarzyską. Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska i Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr objęły Honorowym Patronatem uroczystości. Najpierw odbyła się Uroczysta Akademia na którą oprócz motorowców przybyli: Wiceprezydent Miasta Bełchatowa Dariusz Matyśkiewcz, Dyrektor Biura Promocji Starostwa Monika Michel, Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej ZG PZM Andrzej Rajchert, Dyrektor Techniczny PGE GiEK S.A. Robert Młynarski, Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Łodzi Mirosław Nicowski, Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Piotrkowie Trybunalskim Mirosław Ratajski, Przewodniczący KTM ZG PTTK Jan Popiel. Wszystkich uczestników przywitał Prezes klubu Sławomir Figura, który następnie przedstawił historię klubu, a także wspomniał o założycielach klubu, byłych zmarłych prezesach Zenku Kajdaniaku i Zbyszku Biednym.

Następnie najbardziej wyróżniający się członkowie klubu otrzymali odznaki i wyróżnienia. Złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymała Lucyna Papuga, Srebrną Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Danuta Hachulska, Elżbieta Bożek i Stanisław Bożek, Brązową Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Bożena Litwicka i Krzysztof Litwicki, Dyplom ZG PTTK otrzymała Mariola Gawrysiak, Odznakę Zasłużony w pracy wśród młodzieży w stopniu złotym otrzymali Jerzy Antczak i Sławomir Figura, w stopniu brązowym otrzymali: Danuta Hachulska, Mariola Gawrysiak, Bożena Litwicka i Andrzej Kapusto. Odznakę Zasłużony Przodownik Turystyki Motorowej otrzymali: Lucyna Papuga i Stanisław Papuga. Elżbieta Antczak i Jerzy Antczak zdobyli Złote Odznaki Krajoznawcze Polski z Szafirem. Wręczono także dyplom Oddziału PTTK Tomaszowi Litwickiemu, a także dyplomy klubu dla Jacka Dudkiewicza i Henryka Koluszkowskiego, którym wręczono również legitymacje i książeczki pracy Ratownika Drogowego PZM.

Po odznaczeniach głos zabrali zaproszeni goście oraz przedstawiciele innych klubów przybyłych na jubileusz, którzy składali życzenia z okazji 40 lecia, a także przekazywali również pamiątkowe upominki i puchary .

W drugiej części odbyła się biesiada, na której  blisko 100 osób świętowało Jubileusz 40 lecia KM „Energetyk”. Uroczystość ta była również doskonałą okazją do spotkania turystów motorowych z wielu miast polskich. Nie zabrakło toastów i jubileuszowego tortu.

Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów
Energetyk Bełch...
Energetyk Bełchatów Energetyk Bełchatów

Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów obchodzi w tym roku Jubileusz 40-lecia. W dniach 30 sierpnia do 1 września OSiR Wawrzkowizna był miejscem trzydniowej imprezy. Starosta Bełchatowski Dorota Pędziwiatr  i Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska objęły Honorowym Patronatem uroczystości.

W piątek 30 sierpnia odbyła się uroczysta akademia z Okazji Jubileuszu 40-lecia klubu, natomiast w sobotę 31 sierpnia i niedzielę 1 września Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów był organizatorem XL Jubileuszowego Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Zmotoryzowanych „Energetyk 2019”. Jak co roku zlot ten był imprezą towarzyszącą obchodom "Dnia Energetyka" w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Czterdzieści lat temu w 1979 roku został zorganizowany przez koło motorowców działających przy Elektrowni Bełchatów po raz pierwszy rajd samochodowy. W sobotę i niedzielę odbył się już po raz 40 Zlot Turystów Zmotoryzowanych, którzy przyjechali do Bełchatowa z różnych stron Polski, m.in. z Gdańska, Torunia, Bydgoszczy, Poznania, Szamotuł, Gorzowa Wielkopolskiego, Dąbrowy Górniczej, Kielc, Krakowa, Łodzi i Warszawy. Bazą turystów był OSiR Wawrzkowizna, gdzie wszyscy zostali zakwaterowani w domkach kempingowych.

W sobotę pierwszego dnia zlotu po śniadaniu wszyscy uczestnicy udali się nawycieczkę autokarową. W tym roku organizatorzy zapewnili uczestnikom zwiedzanie Bloku 858 w Elektrowni Bełchatów. Jest to największy blok energetyczny w Polsce opalany węglem brunatnym o mocy 858 MW. Uczestnicy byli pod wrażeniem wielkości całej elektrowni oraz poszczególnych urządzeń zainstalowanych na Bloku 858. Następnie trasa wycieczki prowadziła wokół Kopalni Węgla Brunatnego do Żłobnicy na taras widokowy, na którym można było robić zdjęcia na tle kopalni i elektrowni. Kolejnym etapem wycieczki był cmentarz w Bełchatowie, gdzie wszyscy uczestnicy złożyli kwiaty na grobach byłych Prezesów klubu, Zenona Kajdaniaka i Zbigniewa Biednego. Po powrocie na Wawrzkowiznę na motorowców czekał obiad i potem czas wolny. Wieczorem organizatorzy przygotowali ognisko z pieczeniem kiełbasek na którym można było wymienić doświadczenia oraz powspominać imprezy, które przez 40 lat organizował Klub Motorowy „Energetyk” przy Elektrowni Bełchatów. 

Podczas jazdy autokarem uczestnicy odpowiadali na pytania i rozwiązywali testy m.in. z przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy a także z historii KM „Energetyk”.

W  niedzielę drugiego dnia Zlotu odbyły się jeszcze trzy konkurencje rekreacyjne i sprawnościowe po czym sędziowie przystąpili do podliczania wyników.

W  Zlocie wzięli udział turyści zmotoryzowani zrzeszeni i nie zrzeszeni w drużynach

lub indywidualnie. Wystartowało 30 załóg, łącznie z organizatorami w Zlocie wzięło udział  82turystów motorowych. Dla najlepszych załóg przewidziano puchary i nagrody ufundowane przez głównego sponsora PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów a także przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Urząd Miasta Bełchatów oraz Zarząd Okręgowy PZM w Łodzi.

Podczas zakończenia zlotu Sędzia Główny Marek Młynarczyk przedstawiłklasyfikację drużynową i indywidualną tegorocznego zlotu.

W klasyfikacji drużynowej pierwsze miejsce i Puchar ufundowany przez Dyrektora PGE GiEKS.A. Oddział Elektrownia Bełchatów Andrzeja Legeżyńskiegozdobył KTM „Sokół"Szamotuły.

Drugie miejsce i Puchar Prezesa ZO PZM w Łodzi Mirosława Nicowskiego zdobyli „Piraci” Warszawa.

Trzecie miejsce i Puchar Prezesa ZO PTTK w Piotrkowie TrybunalskimMirosława Ratajskiego zdobył DKTM z Dąbrowy Górniczej.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji indywidualnej zdobyła załoga z Bełchatowa Krzysztofa, Bożeny i Tomasza LItwickich otrzymując Puchar i nagrodę Starosty Bełchatowskiego Doroty Pędziwiatr.

Drugie miejsce zajęła załoga Mateusza Cichockiego wraz z Alanem Ole i Wiktorią Stoickąz KTM "Sokół" Szamotułyotrzymując Puchar i nagrodę ufundowaną przez Prezydenta Bełchatowa Mariolę Czechowską.

Trzecie miejscei Puchar Prezesa KM „Energetyk” Sławomira Figury zdobyłazałoga Ingi Filipowskiej wraz z Tomaszem i Marcelem Świątek z KTM „Start” Pabianice”.

Załoga Krzysztofa, Bożeny i Tomka Litwickichotrzymała dodatkowo Puchar dla najlepszego zespołu z Bełchatowa ufundowany przez PrzewodniczącąMiędzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Elektrowni Bełchatów Katarzynę Daszkowską.

Załoga Łukasza Cichockiego z KTM „Sokół” Szamotuły zdobyła specjalnyPuchar im. Zenona Kajdaniaka za najlepsze wyniki z BRD i Pierwszej Pomocy.

Wręczono także puchar ufundowany Przez Komandora Zlotu Sławomira Figury dla najliczniejszej drużyny, otrzymali go „Piraci” z Warszawy, bo do Bełchatowa przyjechało 17 Warszawiaków.

                                                                                              Prezes KM "Energetyk"

                                                                                                   Sławomir Figura