Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.

Relacja z XXIX OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU GÓRSKIEGO SŁUŻB MUNDUROWYCH RESORTU SPRAW WEWNĘTRZNYCH „RABKA-ZDRÓJ 2022”

Komisja Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych w dniach 20 – 24 września 2022 roku zorganizowała XXIX Ogólnopolski Rajd Górski Służb Mundurowych resortu spraw wewnętrznych, który odbył się w Rabce-Zdroju (pow. nowotarski, woj. małopolskie), a bazę Rajdu stanowiły: Ośrodek Wypoczynkowy „ELA” przy ul. Krętej 13a oraz Willa „ELA” przy ul. Na Banię 21 A.

Honorowy patronat nad Rajdem objęło Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, a w skład Komitetu Honorowego weszli: Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP, Prezydent Sekcji Polskiej IPA, Przewodniczący Stowarzyszenia Komendantów Policji, Prezes Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz Burmistrz Rabki-Zdroju. Współorganizatorem Rajdu była Komisja Środowiskowa Zarządu Głównego PTTK.

W Rajdzie uczestniczyło 179 osób /funkcjonariusze i pracownicy cywilni Policji, Straży Granicznej wraz z rodzinami, resortowi związkowcy oraz emeryci
i renciści/, spośród których utworzono 18rywalizujących ze sobą drużyn pieszych.

Nad sprawnym przebiegiem Rajdu czuwał Komitet Organizacyjny
w składzie:

Komandor Rajdu                                 - Janusz Urbański
Przewodniczący KT                            - Kazimierz Rabczuk
Koordynator ds. TM                            - Józef Wrzeszczyński

ZESPÓŁ SĘDZIOWSKI

Sędzia Główny                                    - Andrzej Placek
Sędzia tras pieszych                            - Artur Hejna
Sędzia konkursu strzelania                  - Klaudiusz Woźniak

Od środy do piątku drużyny wędrowały po trasach zaproponowanych przez Sędziego Głównego Rajdu: w środę na Luboń Wielki, w czwartek na Przełęcz pod Grzebieniem, a w piątek na Piątkową i do Bacówki na Maciejowej.

W czwartek – w tzw. dzień wewnętrzny – uczestnicy Rajdu brali udział w konkursie strzelania /z broni krótkiej i broni długiej/, konkursie piosenki rajdowej oraz sprawdzianie z wiadomości o terenie.

W konkursie piosenki rajdowej uczestniczyło 11 drużyn. I miejsce zajęła drużyna „Fregata” z Morskiego Oddziału SG w Gdańsku /9,2 pkt/, II miejsce    „Tramp” z Pułtuska /9,0 pkt/, a III drużyna „Bieluchy” z KMP w Chełmie /8,8 pkt/. Czwartek zakończył się biesiadą z piosenką turystyczną (słynne III piętro). Od wtorku do piątku uczestnicy Rajdu bawili się wieczorami na dyskotekach prowadzonych przez Jacka Michalskiego z Ostrowa Wielkopolskiego.

W sobotę, zaraz po śniadaniu, punktualnie o godz. 9.00 odbyło się uroczyste zakończenie Rajdu, na które przybyli:
- nadinsp. Marek Hebda - przedstawiciel Stowarzyszenia Generałów Policji RP
- insp. Grzegorz Wyskiel - Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, który reprezentował Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
- Marek Trzybiński - Członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP
- Piotr Styczyński - Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych
- insp. Tadeusz Stachak -Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Komendantów Policji
- Zbigniew Tomaszek - Członek Prezydium Krajowego Zarządu IPA Sekcja Polska
- podinsp. Grzegorz Gubała - Przewodniczący ZW NSZZ P w Krakowie
- Leszek Świder - Burmistrz Rabki-Zdroju
- podkom. Mariusz Wójcik -Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju.

Uroczystość zakończenia rozpoczął Przewodniczący Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych Kazimierz Rabczuk, który przywitał przybyłych gości. Następnie głos zabrał Sędzia Główny Rajdu Andrzej Placek, który odczytał protokół sędziowski. Zgodnie z główną klasyfikacją:

1. miejsce i Puchar Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Krakowie oraz statuetkę „Harnasia” zdobyła drużyna „TRAMP” z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Pułtusku
2. miejsce i Puchar Prezydenta Miasta Gdańska oraz Puchar drużyny „TRAMP” z Pułtuska zdobyła drużyna „GRYFICI” z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie
3. miejsce i Puchar Prezesa Stowarzyszenia Generałów Policji RP oraz Puchar Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Pułtusku zdobyła drużyna „FREGATA” z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku
4. miejsce i Puchar Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów oraz Puchar Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Ostrowie Wlkp. zdobyła drużyna „KORMORAN” z Koła PTTK przy KPP w Giżycku
5. miejsce i Puchar Prezesa Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów oraz Puchar Koła PTTK „De-Ptaki” z Gdańska zdobyła drużyna  „Sieradzki Szwędaczek” z KPP w Sieradzu
6. miejsce i Puchar Przewodniczącego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP zdobyła drużyna „De-Ptaki” z Oddziału PTTK w Gdańsku
7. miejsce i Puchar Prezesa Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej  zdobyła drużyna „BIELUCHY” z KMP w Chełmie
8. miejsce i Puchar  Puchar Przewodniczącego Stowrzyszenia Komendantów Policji zdobyła drużyna „Z BUTA” z SEiRP w Kaliszu
9. miejsce i Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowiezdobyła drużyna „SOPOT” z KMP w Sopocie
10. miejsce i Puchar Przewodniczącego Komisji Turystyki w resorcie spraw wewnętrznych zdobyła drużyna „SZERPY” z IPA w Białymstoku

Statuetkę „Złoty Mikrofon”, dyplom oraz statuetkę przechodnią ufundowaną przez drużyną „TRAMP” z Pułtuska za zajęcie 1 miejsca w konkursie na piosenkę rajdową otrzymała drużyna „FREGATA” z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku
W konkursie wiedzy o terenie 1 miejsce zajęła Małgorzata SKULIMOWSKA z drużyny „SZERPY” z Białegostoku
W konkursie strzeleckim z broni długiej 1 miejsce zajął Michał NARLOCH z drużyny „SOPOT” z KMP w Sopocie

W konkursie strzeleckim z broni krótkiej 1 mi ejsce zajął Mariusz STRELCZUKz drużyny „GRYFICI” z Placówki Straży Granicznej w Szczecinie

Nagrodę dla „Najliczniejszej drużyny biorącej udział w Rajdzie” - Puchar Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Tusystyczno-Krajoznawczego - otrzymała drużyna „De-Ptaki” z Oddziału PTTK w Gdańsku (18 osób)

Puchar Burmistrza Rabki-Zdroju zdobyła drużyna „Z GÓRY” z KPP w Świdwinie

Puchar Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska zdobyła drużyna „TRAMPPOL” ze Szkoły Policji w Pile

Puchar Prezydenta Sekcji Polskiej IPA zdobyła drużyna „MILA” z ZT NSZZ Policjantów w Ostrowie Wlkp.

Puchar Starosty Pułtuskiego zdobyła drużyna ”ŁOWCY TROLI” z KMP w Poznaniu

Puchar Burmistrza Pułtuska zdobyła drużyna „BAŻANTY” z Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Puchar Prezesa Gdańskiego Oddziału PTTK zdobyła drużyna „DYSZĄCE JEŻE” z Kłodzka

Puchar Koła PTTK przy Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów w Kaliszu zdobyła drużyna „BALTIC EKIPA” z Gdańska

Puchar Komandora Rajdu zdobyła drużyna „HORYZONTY” z KPP w Płońsku

Nagrodę dla „Najmłodszych uczestników przemierzających trasy” otrzymali Olga NARLOCH z Sopotu i Antoś DOBROŚ z Ostrowa Wlkp.

Drużyna „BIELUCHY” z Chełma przekazała w formie wierszowanej słowa podziękowania dla Sędziego Głównego Andrzeja Placka i odczytała wierszowany „List do KRABA”. 

W czasie trwania Rajdu zweryfikowano 36 książeczek GOT, w tym na Odznakę:

- Popularną                10,
- Małą Brązową         – 10,
- Małą Srebrną          – 5,
- Małą Złotą              – 2,
- Za wytrwałość        – 9. 

Zdjęcia: Joanna Kruszyńska                                            Tekst: Kazimierz Rabczuk
               Marek Włodarczyk